Sekcija za psihoterapiju


Predsednik sekcije

Dr ŽELJKO BIBIĆ

-OPŠTA BOLNICA VRBAS-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Psihoterapijska sekcija DLV-SLD okuplja lekare svih specijalnosti, a naročito psihijatre koji su edukovani i praktikuju u radu sa pacijentima neki od psihoterapijskih modaliteta (psihodrama, psihoanaliza, psihoanalitička psihoterapija, grupna analiza, transakciona analiza, kognitivno-bihevioralna terapija, REBT…). Drugim rečima, sekcija okuplja sve lekare-psihoterapeute bez obzira na vrstu psihoterapije koju praktikuju, kao i one koji samo pokazuju interes za oblast psihoterapije.
Naime, smatramo da je psihoterapijsko obrazovanje važno za svakog lekara jer doprinosi boljoj komunikaciji sa pacijentima, boljem ishodu lečenja i mentalnom zdravlju lekara.

Sekcija za psihoterapiju DLV-SLD osnovana je 1984. godine. Osnivač je bio prim. dr Lazar Božić. Predsednici sekcije od 1984. godine do danas:

1984-1986 prim. Dr Lazar Božić

1987-1989 dr Pal Ungar

1990-1991 dr Sonja Kozlovački

1992-1993 prim. dr Koviljka Knežević

1994-1999 sekcija je bila pasivna

2000-2002 dr Miodrag Doroški

2003-2004 dr Đenđi Silađi Mladenović

2005-2013 dr Ružica Knežević

2014- 2016 dr Nebojša Baba

2016-dr Željko Bibić

Na kraju nekoliko reči o psihoterapiji. Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje se sprovodi psihološkim sredstvima.Psihoterapija se sprovodi kod osoba koje ispunjavaju nekoliko osnovnih uslova: da imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki uzroci, da su svesne da im je potrebna stručna pomoć, da su motivisane da ovim putem ublaže ili otklone svoje tegobe i patnje, i da žele i mogu da na iskren, istinit i otvoren način govore o sebi i svojim problemima.

Što se ciljeva tiče, oni se razlikuju od oblika psihoterapije tj. mogu biti manje ili više ambiciozni, ali u osnovi psihoterapija ima za cilj otklanjanje ili smanjenje tegoba, trpljenja i patnje, rasterećenje od unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, osećanja krivice, suzbijanje agresivnosti, uspostavljanje adekvatnijih i funkcionalnijih mehanizama suočavanja sa stresom savremenog življenja kao i razvoj ličnosti u svim njenim aspektima.

Očekujemo Vas na našim događajima i pozivamo Vas da budete naši članovi.

Dr Željko Bibić-predsednik sekcije za psihoterapiju
Dr Bojana Vještica-sekretar sekcije za psihoterapiju