Секција за психотерапију – Актуелно

10.3.2023 – ОНЛАЈН

Поштоване колегинице и колеге,

Позивамо Вас да присуствујете Годишњој скупштини Секције за психотерапију Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, која ће се одржати у петак 10. марта 2023. године, у Новом Саду, на online-zoom платформи с почетком у 13 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

1. Извeштaj o рaду за 2022. гoдину
2. Финaнсиjски извeштaj зa 2022. гoдину
3. Избори за руководство секције
3. План рада за 2023. годину
4. Прeдлoзи зa признaњa
5. Разно

ЛИНКhttps://us05web.zoom.us/j/83722372241?pwd=Ty95MzBTU2puVVYvN2pYem53T0pHQT09

Passcode: 1i6a1c

С поштовањем,

Председник Секције за психотерапију ДЛВ-СЛД
Др Жељко Бибић