Sekcija za psihoterapiju – Aktuelno

22.11.2018 – Novi Sad

Poštovane kolege/koleginice,

Pozivamo Vas na zajednički Stručni sastanak Sekcije za psihijatriju i Sekcije za psihoterapiju Društva lekara Vojvodine SLD u saradnji sa Društvom za dečju i adolecentnu psihijatriju i srodne struke (DEAPS) i koji će se održati u četvrtak, 22. novembra 2018. godine u NOVOM SADU u prostorijama Društva lekara Vojvodine-SLD (Vase Stajića 9), s početkom u 11,00 časova, a koji je posvećen promociji nacionalnog vodiča:

“SMERNICE ZA SKRINING, DIJAGNOSTIKU I INTERVENCIJE KOD DECE SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA“

u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta zdravstvenog i drugih sistema za bolju podršku deci sa spektrom autističnih poremećaja, deci sa teškoćama u socijalno – emocionalnom razvoju i deci izloženoj nasilju”. Projekat realizuju DEAPS i UNICEF, a smernice je izradila radna grupa Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Predavači:

Prim. dr sc. med Jasminka Marković, dečji psihijatar i psihoterapeut, Klinika za psihijatriju KCV Novi Sad
Dr Nenad Rudić, psihijatar, podpredsednik DEAPS-a
Vesna Petrović, predsednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Sastanak je akreditovan (A-1-2031/18) i nosi 2 boda za učesnike.

Zbog ograničenog broja mesta u Sali DLV-SLD OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefon Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za psihoterapiju DLV-SLD
Dr Željko Bibić
Predsednik Psihijatrijske sekcije DLV-SLD
Dr Tanja Neatnica

6.12.2018 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak Sekcije za psihoterapiju Društva lekara Vojvodine SLD koji će se održati u četvrtak, 6. decembra 2018. godine u NOVOM SADU u prostorijama Društva lekara Vojvodine-SLD (Vase Stajića 9), s početkom u 11,00 časova.

D N E V N I R E D:

TEMA: NESUICIDALNO SAMOPOVREĐIVANJE ADOLESCENATA (A-1-1727/18)

Prim. dr sc. med. Jasminka Marković
Asist. dr sc. Jelena Srdanović Maraš

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefon Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za psihoterapiju DLV-SLD
Dr Željko Bibić