Sekcija za radiologiju


Predsednik sekcije

Prof. dr SANJA STOJANOVIĆ

-KLINIČKI CENTAR VOJVODINE-
CENTAR ZA LABORATORIJSKU MEDICINU

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Radiolozi i specijalizanti radiologije su 1952. godine podneli zahtev upravi SLD-a da odobri osnivanje Radiološke sekcije DLV sa sedištem u Novom Sadu. Ova sekcija je ujedno i bila prva specijalistička sekcija osnovana u okviru Društva lekara Vojvodine, tako da ova sekcija ima višedecenijsku tradiciju.

Dosadašnji predsednici sekcije:

– Dr Ivan Emilijanov
– Prof. dr Nikola Vujić
– Prim. dr Milan Moga
– Prof. dr Milivoj Dedić
– Prof. dr Lazar Popović
– Prim. dr Ksenija Raletić
– Prim. dr Zoran Nastić
– Prim. dr Dragoslava Momčilović
– Prim. dr Stanoje Ristić
– Prof. dr Zorka Lučić
– Prof. dr Dušan Hadnađev
– Prof. dr Mira Govorčin
– Prof. dr Sanja Stojanović

TRENUTNI ORGANI SEKCIJE:

Predsednik- prof. dr Sanja Stojanović
Potpredsednik – doc. dr Kosta Petrović
Sekretar – dr Tijana Mrđanin

Ostali članovi Predsedništva:

1. Prof. dr Dušan Hadnađev
2. dr Dragana Šafhauzer
3. Prof. dr Robert Semnic
4. dr Dragica Pap Gopić
5. dr Milan Đelić
6. dr Vesna Perišić
7. dr Ljubica Zbućnović Dražić
8. dr Mirjana Dobrosavljev

Zadaci Radiološke sekcije su:

o Da se brine o uvođenju novih metoda dijagnostike i terapije u okviru svoje struke
o Da razmatra i daje predloge za organizaciju rendgenološke službe na teritoriji Vojvodine
o Da daje stručno mišljenje po svim pitanjima iz svoje struke
o Da donosi stručno-medicinsku doktrinu za rad rendgenološke službe
o Da se brine o stručnom usavršavanju svojih članova
o Da razmatra i daje primedbe na zakonske predloge iz domena svoje struke

Od osnivanja do danas, svojim aktivnostima sekcija podstiče članove za stalnim naučnim i stručnim usavršavanjem što doprinosi njihovom boljem i uspešnijem radu.

Svake godine članovi sekcije imaju zapažena učešća na međunarodnim i domaćim kongresima. Dodatna edukacija članova sprovodi se i kroz akreditovane sastanake u okviru društva.

Pored usko stručnih tema, na akreditovanim sastancima se u saradnji sa ostalim Sekcijama DLV-SLD obrađuju teme od zajedničkog interesa i zajednički prezentuju stručnoj javnosti. Radiološka sekcija ima dugogodišnju saradnju sa brojnim zdravstvenim institucijama i centrima u zemlji i inostranstvu.

Predsedništvo sekcije tradicionalno aktivno učestvuje u organizaciji edukativnih seminara iz ultrazvučne i dopler dijagnostike, kao i kompjuterizovane tomografije.

U proteklom periodu priznanja su dobili mnogi naši članovi i to: zahvalnice, diplome, plakete i povelje. Nagradu za životno delo 2013. godine je dobila Prof. dr Ilona Lukač, koja je začetnik ultrazvučne dijagnostike na ovim prostorima.