Sekcija za radiologiju – Aktuelno

 

30.5.2019- Novi Sad

Poštovane kolege, obaveštavamo vas da će u ČETVRTAK 30.05.2019.
u 17.00 časova biti održan sastanak Radiološke sekcije Vojvodine, u prostorijama DLV u Novom Sadu.
U 16.30 časova će biti održan sastanak predsedništva sekcije.

DNEVNI RED

1. Da li negativan nalaz multiparametrijskog magnentno rezonantnog pregleda može odložiti biopsiju prostate? – ass dr Milena Spirovski, Institut za onkologiju Vojvodine, Centar za imidžing dijagnostiku, Sremska Kamenica
2. FGD PET/CT u onkologiji – prof. dr Jasna Mihailović, Zavod za nuklearnu medicinu, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
3. Difuzioni tenzorski imiddžing u diferencijaciji primarnih i sekundarnih tumora mozga – dr Alma Brakus, Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine
4. Razno

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Broj učesnika je ograničen, te je neophodno blagovremeno najaviti prisustvo stručnoj službi DLV-a na mail: kmedlvns@gmail.com. Slušaoci koji nisu članovi DLV-SLD uplaćuju kotizaciju od 1000,00 dinara, pre početka sastanka na žiro račun 340-1861-70.

PREDSEDNIK
Prof. dr Sanja Stojanović