Sekcija za radiologiju – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2023.

26.1.2023 – Sastanak, Novi Sad

1. Neželjene reakcije na kontrastna sredstva, procena i priprema pacijenata sa povećanim rizikom
2. Rano prepoznavanje neželjenih reakcija i lečenje

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2022.

22.12.2022 – Sastanak, Bačka Topola

1. POVREDE KOŠTANO-ZGLOBNOG SISTEMA
2. POVREDE MEKIH TKIVA

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


20.10.2022 – Stručni sastanak, Sremska Kamenica

1. Inflamatorne lezije orbite i diferencijalna dijagnoza
2. Uloga imidžinga u glavoboljama
3. 18F-FDG PET/CT imidžing u bolesnika sa limfomom
4. Mesto imidžinga u savremenoj ginekološkoj onkologiji

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


12.5.2022 – STRUČNI SASTANAK, Subotica

1. Kompjuterizovana tomografija – uloga i značaj u dijagnostici i tretmanu dirvertikuloze i divertikulitisa kolona
2. Radiološki pogled na metastaze kolorektalnog karcinoma u jetri
3.
Akutna ishemija CNS-a posledično angitisu

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-83/22), broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


31.3.2022 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

RADIOLOŠKI ASPEKT REUMATSKIH BOLESTI

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-82/22), broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2021.

 

02.12.2021 – SASTANAK, Novi Sad

1. Radiološki prikaz komplikacija KOVID pneumonije

2. KOVID 19 skorovanje radiološkog nalaza

16.12.2021 – SASTANAK, Novi Sad

1. MRI imidžing u dijagnostikovanju muskuloskeletnih oboljenja

2. Prikaz interesantnih slučajeva Centra za radiologiju, Kliničkog Centra Vojvodine

Sastanci su akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2020.

30.1.2020 – SKUPŠTINA i SASTANAK, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA

II STRUČNI DEO: 3 tačke dnevnog reda

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

5.12.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

1. Nodularne promene i preporuke za njihovo praćenje

2. Transtorakalna aspiraciona punkcija promena u plućima pod kontrolom kompjuterizovane tomografije

3. Prikazi zanimljivih slučajeva iz svakodnevne prakse

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


30.5.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ČETIRI TAČKE DNEVNOG REDA

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…


24.1.2019 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II TRI TAČKE DNEVNOG REDA

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, broj dodeljenjih bodova za učesnike je 2.

Detaljnije…