Sekcija za saobraćajnu medicinu


Predsednik sekcije

Prim. dr ZORA OKILJEVIĆ

-ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽELEZNICE SRBIJE „SIGNAL“-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Sekcija saobraćajne medicine je osnovana 1976.godine. Prvi predsednik – prim. dr Miloš Đorđević, specijalista medicine rada koji je bio i predsednik Lekarske komisije za vozače u Zavodu za Medicinu rada. Dalja vođenja sekcije preuzimaju Članovi – specijalisti medicine rada.

Prvih godina su članovi bili i lekari specijalisti sudske medicine, specijalisti hirurgije, lekari opšte prakse i psiholozi. Praksa je bila da su svi zaposleni lekari u službama medicine rada bili članovi sekcije.Pridruženi članovi sekcije su predstavnici MUP-a Srbije i Agencije za bezbednost saobraćaja na putevima.

Rad sekcije – stručni i intersekcijski sastanci

Sekcija je imala niz stručnih sastanaka, a najaktivnija je bila u periodu 1986-1988.godina kada je organizovan i simpozijum sa temom „Aktuelni problemi i budući zadaci u zdravstvenoj zaštiti vozača traktora i drugih poljoprivrednih mašina“.

Vizija i misija – poboljšanju uslova rada zaposlenih u saobraćaju, prevenciji povreda na radu, bolesti u vezi sa radom i profesionalnih oboljenja, prevencija saobraćajnih nesreća kroz unapređenje stručnog rada lekara i komisija za pregled vozača, učešće u donošenju propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Predsednici sekcije

1976 – 1979 Prim. Dr Miloš Đorđević

1980 – 1983 pasivna sekcija

1984 – 1985 Prim. Dr Miloš Đorđević

1986 – 1988 Prof. Dr Milica Savić

1989 – 1992 Dr Marija Stanković Tišma

1993 – 1996 Mr sc. Med. Amalija Tarnocki

1997 – 2001 Dr Mira Prodanović

2002 – 2005 Prim. Dr Ana Tisinović Staničkov

2006 – 2008 Dr Mirjana Božanić Krneta

2009 – Prim. Dr Katica Mošorinac