Секција за саобраћајну медицину – Актуелно

13.3.2020 – Нови Сад

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку Секције медицине рада и саобраћајне медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у петак 13. марта 2020. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, с почетком у 12.30 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. ОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАД НА ВИСИНИ, ВИДНИ ЗАХТЕВИ, ДИЛЕМЕ И ИСКУШЕЊА

Доц. др Милорад Шпановић, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

Предавање је акредитовано (А-1-287/20) и носи 2 бода за слушаоце.

С oбзирoм дa je брoj мeстa у Сaли ДЛВ oгрaничeн, приjaвa зa сaстaнaк je OБAВEЗНA нa тeлeфoн Стручнe службe ДЛВ-СЛД 021/528-767 или мaилoм: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,
Председник Секције за саобраћајну медицину ДЛВ-СЛД
Прим. др Зора Окиљевић