Sekcija za saobraćajnu medicinu – Aktuelno

11.10.2019 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za saobraćajnu medicinu DLV-SLD koji će se održati u petak 11. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu u prostorijama Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, s početkom u 12,30 časova.

Sastanak Predsedništva Sekcije održaće se istoga dana u 12 časova.

D N E V N I R E D :

1. MEDICINA RADA U SAOBRAĆAJU
(ŽIVOTNA DOB KAO INTERVENIŠUĆI FAKTOR PRILIKOM PROCENE ZDRAVSTEVNE SPOSOBNOSTI VOZAČA MOTORNIH VOZILA I ČLANOVA POSADE BRODA U REČNOM SAOBRAĆAJU)
Prim. dr Zora Okiljević

2. Razno

Sastanak je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare (A-1-1646/19) i nosi 2 boda za slušaoce.

S obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za saobraćajnu medicinu DLV-SLD
Prim. dr Zora Okiljević