Sekcija za saobraćajnu medicinu – Aktuelno

22.3.2018 – Novi Sad

STRUČNI SASTANAK SEKCIJE ZA SAOBRAĆAJNU MEDICINU

Mesto održavanja: Novi Sad, Vase Stajića 9, Sala DLV-SLD.
Vreme: 22. mart (ČETVRTAK) 2018. godine u 12 časova.

Sastanak Predsedništva Sekcije u 11,45 časova.

D N E V N I R E D :

1. MEDICINA RADA U SAOBRAĆAJU
Predavač: prim. dr Zora Okiljević

2. Razno

Program je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare (A-1-1032/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju 1.000,00 dinara participaciju na račun 340-1861-70, poziv na broj je broj licence.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije
Prim. dr Katica Mošorinac