Sekcija za saobraćajnu medicinu – Aktuelno

13.3.2020 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije medicine rada i saobraćajne medicinu DLV-SLD koji će se održati u petak 13. marta 2020. godine, u Novom Sadu u prostorijama Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, s početkom u 12.30 časova.

D N E V N I R E D :

1. OCENA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA RAD NA VISINI, VIDNI ZAHTEVI, DILEME I ISKUŠENJA

Doc. dr Milorad Španović, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

Predavanje je akreditovano (A-1-287/20) i nosi 2 boda za slušaoce.

S obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za saobraćajnu medicinu DLV-SLD
Prim. dr Zora Okiljević