Секција за саобраћајну медицину – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

22.2.2019 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА И ИЗБОРНA СКУПШТИНA, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II ИЗБОРНА СКУПШТИНА

Молим Вас да свој долазак потврдите најкасније до 20.02.2019.г.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2018.

22.3.2018 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

МЕДИЦИНА РАДА У САОБРАЋАЈУ

Програм је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре (А-1-1032/18) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

5.12.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I СТРУЧНИ ДЕО
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Детаљније…


20.4.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

Здравствена способност учесника у речном саобраћају

Састанак је акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре од стране Здравственог савета Србије А-1-922/17 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


24.1.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I СТРУЧНИ ДЕО: 3 тачке

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Детаљније…