Секција за саобраћајну медицину – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2020.

13.3.2020 – СТРУЧНИ САСТАНАК , Нови Сад

ОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАД НА ВИСИНИ, ВИДНИ ЗАХТЕВИ, ДИЛЕМЕ И ИСКУШЕЊА

Предавање је акредитовано (А-1-287/20) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

16.12.2019 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА и СТРУЧНИ САСТАНАК , Нови Сад

1. ГОДИШЊА СКУПШТИНА

2. Здравствена способност учесника у возача моторних возила и ограничења која могу бити наведена у уверењу о здравственој способности

Предавање није акредитовано.

Детаљније…


11.10.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

MEДИЦИНA РAДA У СAOБРAЋAJУ
(ЖИВOТНA ДOБ КAO ИНТEРВEНИШУЋИ ФAКТOР ПРИЛИКOМ ПРOЦEНE ЗДРAВСТEВНE СПOСOБНOСТИ ВOЗAЧA МOТOРНИХ ВOЗИЛA И ЧЛAНOВA ПOСAДE БРOДA У РEЧНOМ СAOБРAЋAJУ)

Састанак je aкрeдитoвaн зa лекаре, стоматологе, фaрмaцeутe, биoхeмичaрe, мeдицинскe сeстрe и здрaвствeнe тeхничaрe (А-1-1646/19) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


22.2.2019 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА И ИЗБОРНA СКУПШТИНA, Нови Сад

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
II ИЗБОРНА СКУПШТИНА

Молим Вас да свој долазак потврдите најкасније до 20.02.2019.г.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2018.

22.3.2018 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

МЕДИЦИНА РАДА У САОБРАЋАЈУ

Програм је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре (А-1-1032/18) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

5.12.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I СТРУЧНИ ДЕО
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Детаљније…


20.4.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

Здравствена способност учесника у речном саобраћају

Састанак је акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре од стране Здравственог савета Србије А-1-922/17 и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


24.1.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

I СТРУЧНИ ДЕО: 3 тачке

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Детаљније…