Sekcija za saobraćajnu medicinu – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2020.

13.3.2020 – STRUČNI SASTANAK , Novi Sad

OCENA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA RAD NA VISINI, VIDNI ZAHTEVI, DILEME I ISKUŠENJA

Predavanje je akreditovano (A-1-287/20) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

16.12.2019 – GODIŠNJA SKUPŠTINA i STRUČNI SASTANAK , Novi Sad

1. GODIŠNJA SKUPŠTINA

2. Zdravstvena sposobnost učesnika u vozača motornih vozila i ograničenja koja mogu biti navedena u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti

Predavanje nije akreditovano.

Detaljnije…


11.10.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

MEDICINA RADA U SAOBRAĆAJU
(ŽIVOTNA DOB KAO INTERVENIŠUĆI FAKTOR PRILIKOM PROCENE ZDRAVSTEVNE SPOSOBNOSTI VOZAČA MOTORNIH VOZILA I ČLANOVA POSADE BRODA U REČNOM SAOBRAĆAJU)

Sastanak je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare (A-1-1646/19) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


22.2.2019 – GODIŠNJA SKUPŠTINA I IZBORNA SKUPŠTINA, Novi Sad

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
II IZBORNA SKUPŠTINA

Molim Vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 20.02.2019.g.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

22.3.2018 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

MEDICINA RADA U SAOBRAĆAJU

Program je akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare (A-1-1032/18) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2017.

5.12.2017 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I STRUČNI DEO
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Detaljnije…


20.4.2017 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Zdravstvena sposobnost učesnika u rečnom saobraćaju

Sastanak je akreditovan za lekare, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare od strane Zdravstvenog saveta Srbije A-1-922/17 i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


24.1.2017 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I STRUČNI DEO: 3 tačke

II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Detaljnije…