Секција за социјалну медицину – Актуелно

7.12.2022 – Нови Сад

Позивамо Вас да присуствујете Секцији за социјалну медицину која ће се одржати 7.12.2022. године (среда), са почетком у 10 часова, у просторијама ДЛВ-СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

СТРУЧНИ ДЕО:

1. Национални курс I категорије: „Здравствени ризици превелког уноса соли; могућности за интервенцију“ (Акредитовано одлуком Здравственог савета Србије 153-02-112/2022-01, од 7.3.2022. године. Акредитациони број: А-1-296/22).

ГОДИШЊА СКУПШТИНА:

1. Извештај о раду Секције за социјалну медицину за 2022. годину
2. План рада за 2023. годину
3. Предлози за доделу годишњих награда и признања члановима Секције за социјалну медицину
4. Разно.

Са поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић