Sekcija za socijalnu medicinu – Aktuelno

28.2.2020 – Novi Sad

Pozivamo Vas da prisustvujete Sekciji socijalne medicine koja će se održati 28.02.2020. godine (petak), sa početkom u 10 časova, u prostorijama DLV SLD Novi Sad, Vase Stajića 9, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. “Psihosocijalne veštine i promocija zdavlja” (Akreditovano kao kurs 1. kategorije odlukom: 153-02-168512019-01, od 19.08.2019. godine. Akreditacioni broj: O-1-752119)

2. Razmatranje predloženih edukacija u okviru Plana rada sekcije za 2020. godinu

3. Razno

Sa poštovanjem,

Predsednica Sekcije za socijalnu medicinu
Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović