Sekcija za socijalnu medicinu – Aktuelno

7.12.2018 – Novi Sad

Pozivamo Vas da prisustvujete Sekciji socijalne medicine koja će se održati 17.12.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama DLV SLD Novi Sad, Vase Stajića 9, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I STRUČNI DEO:

1. Mediteranska ishrana i akutni koronarni sindrom. Rukovodilac: asist. dr sci. med. Radmila Velicki. (Akreditovano kao stručni sastanak 1. kategorije odlukom: 153-02-1963/2018-01 od 22.06.2018. godine. Akreditacioni broj: A-1-1304/18)

II GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2018
2. Plan rada za 2019. godinu
3. Predlozi za dodelu godišnjih nagrada i priznanja članovima Sekcije za socijalnu medicinu
4. Izbor rukovodstva Sekcije
5. Razno

S poštovanjem,
Predsednica Sekcije za socijalnu medicinu
Prof. dr Svetlana Kvrgić