Sekcija za socijalnu medicinu – Aktuelno

7.12.2022 – Novi Sad

Pozivamo Vas da prisustvujete Sekciji za socijalnu medicinu koja će se održati 7.12.2022. godine (sreda), sa početkom u 10 časova, u prostorijama DLV-SLD Novi Sad, Vase Stajića 9, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

STRUČNI DEO:

1. Nacionalni kurs I kategorije: „Zdravstveni rizici prevelkog unosa soli; mogućnosti za intervenciju“ (Akreditovano odlukom Zdravstvenog saveta Srbije 153-02-112/2022-01, od 7.3.2022. godine. Akreditacioni broj: A-1-296/22).

GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu Sekcije za socijalnu medicinu za 2022. godinu
2. Plan rada za 2023. godinu
3. Predlozi za dodelu godišnjih nagrada i priznanja članovima Sekcije za socijalnu medicinu
4. Razno.

Sa poštovanjem,

Predsednica Sekcije za socijalnu medicinu
Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović