Секција за социјалну медицину – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2022.

7.12.2022 – Састанак и Годишња скупштина, Нови Сад

Национални курс I категорије: „Здравствени ризици превелког уноса соли; могућности за интервенцију“

Акредитовано одлуком Здравственог савета Србије 153-02-112/2022-01, од 7.3.2022. године. Акредитациони број: А-1-296/22.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2021.

14.12.2021 – Састанак, Нови Сад

– Курс: „Здравствена безбедност хране”
ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Акредитовано одлуком 153-02-840/2020-01 од 17.08.2020. године. Акредитациони број: А-1-1474/20.

Детаљније…


26.10.2021 – Састанак, Нови Сад

– 1. Извештај о раду и додела Признања за 2020. годину
Курс: „Подршка породици од самог почетка – психолошки аспекти трудноће, изазова у трудноћи и формирања родитељске улоге“

Акредитовано одлуком 153-02-01202/2020-01.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2020.

14.10.2020 – Национални курс 1. категорије, Нови Сад

ПРОГРАМИ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА НАМЕЊЕНИ АДОЛЕСЦЕНТИМА У САВЕТОВАЛИШТУ ЗА МЛАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА

Курс је акредитован (А-1-468/20) и носи по 6 бодова за слушаоце.

Детаљније…


28.2.2020 – САСТАНАК, Нови Сад

Психосоцијалне вештине и промоција здавља

Акредитовано као курс 1. категорије.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

20.11.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК и Годишњa скупштинa , Нови Сад

I СТРУЧНИ ДЕО

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Акредитациони број: А-1-1795/19.

Детаљније…


5.6.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ТРИ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Акредитовани стручни састанци под редним бројем- А1-1013/19 и А1-2600/18.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2018.

17.12.2018 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊA СКУПШТИНA, Нови Сад

I МЕДИТЕРАНСКА ИСХРАНА И АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Акредитовано као стручни састанак 1. категорије одлуком: 153-02-1963/2018-01 од 22.06.2018. године. Акредитациони број: А-1-1304/18

Детаљније…


26.4.2018 – САСТАНАК, Нови Сад

4 тачке дневног реда

Акредитовани домаћи курс I категорије, А-1-2537/17

Детаљније…