Секција за социјалну медицину – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

21.12.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК И ГОДИШЊА СКУПШТИНА , Нови Сад

I ДВЕ ТЕМЕ
II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Стручни састанци су акредитовани су од стране Здравственог савета Србије – 3 бода за предаваче и 2 бода за учеснике

Детаљније…


25.9.2017 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. Промоција здравља на раду
2. Физичка активност или лек?

Састанци су акредитовани А-1-1815/17 и А-1-483/17.

Детаљније…


19.5.2017 – САСТАНАК, Нови Сад

6 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Акредитовани домаћи курс I категорије, А-1-2685/16

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2016.

21.12.2016 – САСТАНАК, Нови Сад

4 ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

 

Детаљније…


26.05.2016 – САСТАНАК, Нови Сад

1. Нови изазови, исти проблеми – болести зависности код адолесцената – акредитовани домаћи курс II категорије, А-1-690/16
2. Квалитет живота одраслих особа са моторним инвалидитетом на територији Војводине – приказ докторске дисертације

Детаљније…


03.03.2016 – САСТАНАК, Нови Сад

5 ТАЧКИ ДНЕВНОГ РЕДА

Aкредитовани домаћи курс I категорије, А-1-2711/15.

Детаљније…