Sekcija za socijalnu medicinu – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2022.

7.12.2022 – Sastanak i Godišnja skupština, Novi Sad

Nacionalni kurs I kategorije: „Zdravstveni rizici prevelkog unosa soli; mogućnosti za intervenciju“

Akreditovano odlukom Zdravstvenog saveta Srbije 153-02-112/2022-01, od 7.3.2022. godine. Akreditacioni broj: A-1-296/22.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2021.

14.12.2021 – Sastanak, Novi Sad

– Kurs: „Zdravstvena bezbednost hrane”
GODIŠNJA SKUPŠTINA

Akreditovano odlukom 153-02-840/2020-01 od 17.08.2020. godine. Akreditacioni broj: A-1-1474/20.

Detaljnije…


26.10.2021 – Sastanak, Novi Sad

– 1. Izveštaj o radu i dodela Priznanja za 2020. godinu
Kurs: „Podrška porodici od samog početka – psihološki aspekti trudnoće, izazova u trudnoći i formiranja roditeljske uloge“

Akreditovano odlukom 153-02-01202/2020-01.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2020.

14.10.2020 – Nacionalni kurs 1. kategorije, Novi Sad

PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVLJA NAMENJENI ADOLESCENTIMA U SAVETOVALIŠTU ZA MLADE DOMA ZDRAVLJA

Kurs je akreditovan (A-1-468/20) i nosi po 6 bodova za slušaoce.

Detaljnije…


28.2.2020 – SASTANAK, Novi Sad

Psihosocijalne veštine i promocija zdavlja

Akreditovano kao kurs 1. kategorije.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

20.11.2019 – STRUČNI SASTANAK i Godišnja skupština , Novi Sad

I STRUČNI DEO

II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Akreditacioni broj: A-1-1795/19.

Detaljnije…


5.6.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

TRI TAČKE DNEVNOG REDA

Akreditovani stručni sastanci pod rednim brojem- A1-1013/19 i A1-2600/18.

Detaljnije…


ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2018.

17.12.2018 – STRUČNI SASTANAK I GODIŠNJA SKUPŠTINA, Novi Sad

I MEDITERANSKA ISHRANA I AKUTNI KORONARNI SINDROM
II GODIŠNJA SKUPŠTINA

Akreditovano kao stručni sastanak 1. kategorije odlukom: 153-02-1963/2018-01 od 22.06.2018. godine. Akreditacioni broj: A-1-1304/18

Detaljnije…


26.4.2018 – SASTANAK, Novi Sad

4 tačke dnevnog reda

Akreditovani domaći kurs I kategorije, A-1-2537/17

Detaljnije…