Sekcija za trombozu i hemostazu – Aktuelno

28.11.2018 – Novi Sad

Sekcija za trombozu i hemostazu Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, organizuje stručni sastanak u okviru programa kontinuirane edukacije pod nazivom:

PRIMENA KOMBINOVANE ANTITROMBOCITNE TERAPIJE:
SAVREMENI PRISTUP, DILEME I IZAZOVI (A-1-2476/18)

Sastanak će biti održan u sredu, 28.11.2018. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama DLV-SLD (Vase Stajića 9), Novi Sad.

D N E V N I R E D :

13.00-14.00

Primena kombinovane antitrombocitne terapije: savremeni pristup, dileme i izazovi
Prof. dr Dejan Sakač – Institut za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenica

14.00-15.00

Primena kombinovane antitrombocitne terapije
Rešavanje kliničkih problema
Prof. dr Dejan Sakač – Institut za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenica

DISKUSIJA

Sastanak je akreditovan i nosi 2 boda. Molimo Vas da prilikom prisustvovanja sastanku upišete broj licence.
Zbog ograničenog broja mesta (95) neophodno je telefonski potvrditi svoje prisustvo. (021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com).

Slušaoci koji nisu članovi DLV-SLD uplaćuju participaciju za sertifikat u iznosu 1.000,00 dinara pre sastanka na račun 340-1861-70 (poziv na broj je broj licence).

S poštovanjem,

Sekretar sekcije
Prim. dr Slađana Novaković-Anučin
Predsednik sekcije
Dr Sanja Gnip