Sekcija za trombozu i hemostazu – Aktuelno

12.12.2019 – Novi Sad

Sekcija za trombozu i hemostazu Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, organizuje Stručni sastanak u okviru programa kontinuirane edukacije pod nazivom:

DIJAGNOSTIKA I TRETMAN AKUTNE PLUĆNE EMBOLIJE
– NOVE PREPORUKE –

Sastanak će biti održan u četvrtak 12.12.2019. godine u Novom Sadu u prostorijama DLV-SLD (Vase Stajića 9) sa početkom u 13,30 časova

STRUČNI DEO SASTANKA

13.30-14.30
NOVE PREPORUKE EVROPSKOG KARDIOLOŠKOG UDRUŽENJA 2019. GODINE ZA DIJAGNOSTIKU I TRETMAN AKUTNE PLUĆNE EMBOLIJE
Dr Sandra Peković – Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

DISKUSIJA

GODIŠNJA SKUPŠTINA

1. Izveštaj o radu Sekcije za trombozu i hemostazu za 2019. godinu
2. Finansijski izveštaj za 2019. godinu
3. Plan rada za 2020. godinu
4. Predlozi za priznanja
5. Razno

KOKTEL

Sastanak je akreditovan i nosi 2 boda. Molimo Vas da prilikom prisustvovanja sastanku upišete broj licence na evidencionom listu.
Zbog ograničenog broja mesta (95) neophodno je potvrditi svoje prisustvo na telefon Stručne službe DLV-SLD (021/528-767) ili putem maila: kmedlvns@gmail.com. Participacija za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 dinara i uplaćuje se pre sastanka na račun DLV 340-1861-70.

S poštovanjem,

Sekretar sekcije
Prim. dr Slađana Novaković-Anučin
Predsednik sekcije
Dr Sanja Gnip