Sekcija za zdravstveni menadžment


Predsednik sekcije

Prof. dr MARIJA JEVTIĆ

-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE-

POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

Zdravstveni menadžment, kao osnovni oblik manifestovanja preduzetništva u zdravstvenom sistemu, predstavljaju nužan segment dinamičnosti i usklađivanja u privredne strukture. Osnivanje, funkcionisanje, uključivanje u privredu zemlje, razvoj i ekspanzija, savremenih zdravstvenih institucija podrazumeva: postojanje jasne, tržišno valorizovane preduzetničke ideje, obezbeđene finansiske i druge podrške u sredini, adekvatne organizacione infrastrukture za podsticaj preduzetničke ideje, tehnička znanja, te pravu i dostupnu institucionalnu infrastrukturu, kao i podsticajnu ekonomsku politiku vlade.Upravljanje razvojem zdravstvenih institucija podrazumeva: poznavanje savremenih koncepata dijagnoze i prognoze, spremnost za suočavanje sa promenama i rizicima, kao i stalno odmeravanje granica za postizanje ekonomije obima i širine, te u skladu s tim, opredeljivanje relevantnih strategijskih opcija razvojnog ponašanja. Zdravstveni menadžment predstavlja ne samo ogledalo pretenzija, poslovne filozofije i veštine , nego i osnovni instrument za upravljanje razvojem zdravstvene politike .
Potrebno je razviti adekvatnu strategiju za prevazilaženje tekućih tranzicionih problema i nasleđenih strukturalnih neusklađenosti u postojećim privrednim okolnostima, na osnovama preuzetničke prakse i iskustva razvijenih zemalja sveta i EU te raspoloživih resursa i aktuelnih kretanja u nauci i društvu.Neophodno je uspostaviti model endogenog privrednog razvoja, pri čemu postupci grupisanja – na bazi sličnosti predmeta rada, predstavljaju objektivne podloge za reinženjering i programsko restrukturiranje velikih zdravstvenih sistema. Izgradnju strukture zdravstvenih institucija pogodnih za podsticanje preduzetništva. Omogućavanje preduzetničkog ponašanja zainteresovanih strana u procesu buduće privatizacije istih.. Menadžment uopšte podrazumeva oblik hijerarhijskog organizovanja u poslovnom upravljanju i rukovođenju u kojem su usko specijalizovani stručnjaci nosioci i pokretačka snaga procesa: istraživanja, planiranja, organizovanja procesa rada i na kraju plasmana i distribucije rezultata tog rada – robe i usluga. Menadžerski pristup podrazumeva timski rad kojim u procesu realizacije projekata rukovode operativne grupe obrazovanih, agilinih i kooperativnih stručnjaka. timski rad se sprovodi kroz: znanje, stručnost, veštinu, kreativnost, kooperativnost, harmoničnost, agilnost, poštovanje hijerarhije i dr., a obuhvata oblasti od ideje, istraživanja, koncipiranja, planiranja, operacionalizacije, realizacije, upravljanja i analize. Tim se definiše kao grupa pojedinaca koji sa istim ciljem koji deluju zajedno i individualno .U osnovi menadžerskog rada je timski, kompatibilni, kooperativni, harmonični i operativni pristup, spreman na brze promene i prilagođavanju novonastalim situacijama i hitrom rešavanju eventualno nastalih problema u toku realizacije projeka.

Zdravstveni menadžment
Jedna od definicija koju je prhvatila Svetska zdravstvena organizacija

,,Proces kojim se planiraju, organizuju, usmeravaju, kontrolišu i koordiniraju resursi procedure, zadovoljavajući i unapredjivajući potrebe i potražnju za zdravstvenim i medicinskim uslugama, pružanjem specifičnih i standardizovanih usluga pojedinicima, organizacijama i zajednici u cilju unapredjenja celokupnog društvenog i zdravstvenog sistema uključivanjem svih raspoloživih privrednih resursa uz najmanju cenu koštanja,,.

Prof. dr Veselin Dickov