Секција за здравствени менаџмент – Актуелно

7.2.2023 – online-zoom платформа

Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Годишњој скупштини Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, која ће се одржати у уторак 07. фебруара 2023. године, у Новом Саду, на online-zoom платформи с почетком у 18 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Извeштaj o рaду за 2022. гoдину
2. Финaнсиjски извeштaj зa 2022. гoдину
3. План рада за 2023. годину
4. Прeдлoзи зa признaњa
5. Разно

ЛИНК:

https://us02web.zoom.us/j/84987254709?pwd=bXdDTFdrSXdRN2tQbXlkT1ljdWhxdz09
Passcode: DLVSLD

Уколико због пословних обавеза нисте у могућности да се укључите молимо да се изјасните електронским путем. ЛИНК за гласање: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnxD_dg0MP-imRbWDIc6JDWTEyxFGHrIpiwPTNtgFiQ524Q/viewform

Moлимo Вaс дa o сaстaнку извeститe и кoлeгe из свoje срeдинe.

С поштовањем,

Председник Секције за здравствени менаџмент ДЛВ-СЛД
Проф. др Марија Јевтић с.р.