Sekcija za zdravstveni menadžment – Aktuelno

30.9.2019 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za zdravstveni menadžment DLV-SLD koja će se održati u ponedeljak 30. septembra 2019. godine, u Novom Sadu, u prostorijama Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva (Vase Stajića 9), s početkom u 17 časova.

D N E V N I R E D :

1. Izazovi i perspektive sistema menadžmenta kvalitetom QMS (quality management system): put ka ostvarivanju standardizacije u laboratorijskoj medicini
Prim. dr sc. med. Dragana Pap, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

Sastanak je akreditovan (A-1-1645/19) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 2 boda za slušaoce. Zbog ograničenog broja mesta u Sali DLV, prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon 021/528-767 ili mail: kmedlvns@gmail.com. Molimo Vas da radi brže i efikasnije komunikacije, dostavite svoju e-mail adresu na mail: dlvsldnovisad@gmail.com, dlv@sbb.rs.

Molimo Vas da o sastanku izvestite i kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za zdravstveni menadžment DLV-SLD
Prof. dr Marija Jevtić