Sekcija za zdravstveni menadžment – Aktuelno

22.10.2020 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za zdravstveni menadžment DLV-SLD koji će se održati u Novom Sadu, u četvrtak 22. oktobra 2020. godine, u prostorijama Društva (Vase Stajića 9), s početkom u 17,00 časova.

D N E V N I R E D :

Tema: PLANIRANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I ZNAČAJ RACIONALNE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (A-1-1242/20)

1. Planiranje i razvoj ljudskih resursa za unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom u laboratorijskoj medicini
Prim. dr med. Velibor Canić,
Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd

2. Značaj racionalne laboratorijske dijagnostike za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenog sistema
Prim. dr sc. med. Dragana Pap, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

3. Razno

Predavanje je akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare i nosi 2 boda. Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 30 osoba zbog aktuelne zdravstveno-bezbedonosne situacije, uz NAPOMENU za OBAVEZNO poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na dezinfekciju i nošenje maski. OBAVEZNA je prijava na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.
Učešće na sastanku je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za sastanak Sekcije za zdravstveni menadžment 22.10.20“).

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za zdravstveni menadžment DLV-SLD
Prof. dr Marija Jevtić s.r.