Секција за здравствени менаџмент – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2022.

1.6.2022 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ЈАЧАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ СИСТЕМА КРОЗ ПОДРШКУ ЗДРАВСТВЕНИМ ПРОФЕСИОНАЛЦИМА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

Састанак је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре (А-1-684/22) и носи 2 бода за слушаоце (стручни састанак прве категорије).

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2021.

14.12.2021 – Састанaк, ОНЛАЈН

Здравствени системи и процеси декарбонизације: Улога здравствених система у процесима декарбонизације

Састанак је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре (А-1-1624/21) и носи 2 бода за слушаоце (стручни састанак прве категорије).

Детаљније…


11.5.2021 – Стручни састанак

Реоријентација здравственог система: Мобилни тимови за заштиту менталног здравља у заједници (А-1-153/21)

Пријава за стручни састанак – линк: http://skr.rs/5FO

Детаљније…Информација и позив за активно учешће у раду секције

Поштоване колеге,
Секција за здравствени менаџмент ДЛВ отворена је за све нове чланове и оне који желе да се ангажују у оквиру наших активности у Друштву лекара Војводине.

Молим Вас да, уколико сте заинтересовани, попуните пријаву, како бисмо могли да вам на маил достављамо обавештења о нашим активностима и позив да се укључите.

линк: http://skr.rs/9GJ

С поштовањем и жељама за успешну 2021. годину,
председништво Секције за здравствени менаџмент ДЛВ


14.1.2021 – Годишња скупштина – online-zoom платформа

1. Извeштaj o рaду за 2020. гoдину
2. Финaнсиjски извeштaj зa 2020. гoдину
3. План рада за 2021. годину
4. Прeдлoзи зa признaњa

Moлимo Вaс дa o сaстaнку извeститe и кoлeгe из свoje срeдинe.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2020.

22.10.2020 – Стручни састанак, Нови Сад

ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ЗНАЧАЈ РАЦИОНАЛНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ

Предавање је aкрeдитoвaно (А-1-1242/20) зa лeкaрe, стoмaтoлoгe, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре и нoси 2 бoдa.

Детаљније…


9.9.2020 – СТРУЧНИ САСТАНАК – ONLINE

ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ У ГЛОБАЛНИМ ИЗАЗОВИМА

Састанак је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре (А-1-1242/20) и носи 2 бода за слушаоце (стручни састанак прве категорије).

Детаљније…


8.6.2020 – АНКЕТА – Секција за здравствени менаџмент

Секција за здравствени менаџмент отворена је за све нове чланове и оне који желе да се ангажују у оквиру наших активности у Друштву лекара Војводине.

 

Детаљније…


4.6.2020 – ONLINE састанак

4 ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Линк можете погледати у самој вести.

Детаљније…


29.2.2020 – НАЦИОНАЛНИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ, Нови Сад

УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ЗДРАВСТВУ – МОДЕЛИ, МОГУЋНОСТИ И НОВИНЕ

Курс je aкрeдитoвaн зa лeкaрe, стоматологе, фармацеуте, мeдицинскe сeстрe и здравствене техничаре (A-1-А-1-2419/19) и нoси 6 бoдовa зa слушaoцe.

Детаљније…