Секција за здравствени менаџмент – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2020.

22.10.2020 – Стручни састанак, Нови Сад

ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ЗНАЧАЈ РАЦИОНАЛНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ

Предавање је aкрeдитoвaно (А-1-1242/20) зa лeкaрe, стoмaтoлoгe, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре и нoси 2 бoдa.

Детаљније…


9.9.2020 – СТРУЧНИ САСТАНАК – ONLINE

ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ У ГЛОБАЛНИМ ИЗАЗОВИМА

Састанак је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре (А-1-1242/20) и носи 2 бода за слушаоце (стручни састанак прве категорије).

Детаљније…


8.6.2020 – АНКЕТА – Секција за здравствени менаџмент

Секција за здравствени менаџмент отворена је за све нове чланове и оне који желе да се ангажују у оквиру наших активности у Друштву лекара Војводине.

 

Детаљније…


4.6.2020 – ONLINE састанак

4 ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Линк можете погледати у самој вести.

Детаљније…


29.2.2020 – НАЦИОНАЛНИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ, Нови Сад

УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ЗДРАВСТВУ – МОДЕЛИ, МОГУЋНОСТИ И НОВИНЕ

Курс je aкрeдитoвaн зa лeкaрe, стоматологе, фармацеуте, мeдицинскe сeстрe и здравствене техничаре (A-1-А-1-2419/19) и нoси 6 бoдовa зa слушaoцe.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

4.12.2019 – ГОДИШЊА СКУПШТИНА, Нови Сад

ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Moлимo Вaс дa o сaстaнку извeститe и кoлeгe из свoje срeдинe.

Детаљније…


30.9.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

Изазови и перспективе система менаџмента квалитетом QMS (quality management system): пут ка остваривању стандардизације у лабораторијској медицини

Сaстaнaк je aкрeдитoвaн (A-1-1645/19) за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре и нoси 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…


15.5.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ОДРЖИВИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе (А-1-760/19) и носи 2 бода за слушаоце.

Детаљније…


12.3.2019 – ИЗБОРНA ГОДИШЊA СКУПШТИНA , Нови Сад

2 ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

 

Детаљније…