Sekcija za zdravstveni menadžment – Arhiva

ARHIVA AKTIVNOSTI SEKCIJE 2019.

30.9.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Izazovi i perspektive sistema menadžmenta kvalitetom QMS (quality management system): put ka ostvarivanju standardizacije u laboratorijskoj medicini

Sastanak je akreditovan (A-1-1645/19) za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


15.5.2019 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

ODRŽIVI CILJEVI RAZVOJA I ZDRAVSTVENI SISTEMI

Sastanak je akreditovan za lekare i stomatologe (A-1-760/19) i nosi 2 boda za slušaoce.

Detaljnije…


12.3.2019 – IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA , Novi Sad

2 TAČKE DNEVNOG REDA

 

Detaljnije…