Seksološka sekcija – Aktuelno

31.10.2019 – Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na Stručni sastanak Seksološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva koji će se održati 31. oktobra 2019. godine u NOVOM SADU u prostorijama Društva lekara Vojvodine (Vase Stajića 9) s početkom u 20 časova.

D N E V N I R E D :

1. PSIHOPATOLOŠKI, SOCIOLOŠKI I SEKSUALNI POREMEĆAJI U JAPANU DANAŠNJICE
(A-1-1649/19)
Prim. dr Maja Radanović, Dom zdravlja “Novi Sad”

Predavanje je akreditovano za lekare i stomatologe i nosi 2 boda za slušaoce. S obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, prijava za sastanak je OBAVEZNA na telefon Stručne službe DLV-SLD 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com.
Učešće na sastanku je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za sastanak Seksološke sekcije 31.10.19“).

S poštovanjem,

Predsednik Seksološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vasilije Topalov