Seksološka sekcija – Aktuelno

19.10.2022 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na zajednički Stručni sastanak Seksološke sekcije i Sekcije opšte medicine Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva koji će se održati 19. oktobra 2022. godine u NOVOM SADU u prostorijama Društva lekara Vojvodine (Vase Stajića 9) s početkom u 18 časova.

D N E V N I  R E D :

1. SEKSUALNE DISFUNKCIJE – ULOGA GINEKOLOGA (A-1-1191/22)
Prof. dr Aleksandra Kapamadžija

2. FIZIČKA AKTIVNOST I SEKSUALNI ŽIVOT (A-1-1193/22)
Prim. dr Maja Radanović

Predavanje je akreditovano za lekare i stomatologe i nosi 2 boda za slušaoce. Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 100 osoba, uz preporuku za nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Učešće na sastanku je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za sastanak Seksološke sekcije 19.10.22„).

S poštovanjem,
Predsednik Seksološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vasilije Topalov

26.10.2022 – STRUČNI SASTANAK, Novi Sad

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas na zajednički Stručni sastanak Seksološke sekcije i Sekcije opšte medicine Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva koji će se održati 26. oktobra 2022. godine u NOVOM SADU u prostorijama Društva lekara Vojvodine (Vase Stajića 9) s početkom u 20 časova.

D N E V N I R E D :

1. POREMEĆAJ TELESNE SHEME I UTICAJ NA SEKSUALNOST (A-1-1192/22)
Prim. dr Maja Radanović

Predavanje je akreditovano za lekare i stomatologe i nosi 2 boda za slušaoce. Broj mesta u Sali DLV ograničen je na 100 osoba, uz preporuku za nošenje maski. OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Učešće na sastanku je besplatno za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1861-70 (sa naznakom „za sastanak Seksološke sekcije 26.10.22„).

S poštovanjem,
Predsednik Seksološke sekcije DLV-SLD
Prof. dr Vasilije Topalov