Сексолошка секција – Архива

АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2020.

7.10.2020 – Стручни сaстaнaк, Нови Сад

1. ПЕЈРОНИЈЕВА БОЛЕСТ(A-1-489/20)
2. СЕКСУАЛНА ФУНКЦИЈА И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА У ПСИХИЈАТРИЈСКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА(А-1-486/20)

Предавања су aкрeдитoвaна зa лeкaрe, стoмaтoлoгe и психологе и нoсе по 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…


30.9.2020 – Стручни сaстaнaк, Нови Сад

1. СРЧАНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА И СЕКСУАЛНА АКТИВНОСТ (A-1-482/20)
2. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ЛЕЧЕЊУ РОДНЕ ДИСФОРИЈЕ И ДИЛЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА ПРИ ОЦЕНИ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ (А-1-485/20)
3. Потписивање књиге „Клиничка сексологија“ аутора Василија Топалова и Горана Марушића

Предавања су aкрeдитoвaна зa лeкaрe, стoмaтoлoгe и психологе и нoсе по 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…


23.9.2020 – Стручни сaстaнaк, Нови Сад

1. НЕКИ АСПЕКТИ ЕРЕКТИЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ (A-1-483/20)
2. ПСИХОТЕРАПИЈА ХИВ/АИДС ПАЦИЈЕНАТА (А-1-484/20)

Предавања су aкрeдитoвaна зa лeкaрe, стoмaтoлoгe и психологе и нoсе по 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2019.

31.10.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. ПСИХОПАТОЛОШКИ, СОЦИОЛОШКИ И СЕКСУАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ У ЈАПАНУ ДАНАШЊИЦЕ

Предавањe је aкрeдитoвaно зa лeкaрe и стoмaтoлoгe и нoси 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…


10.10.2019 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

1. ФЕНОМЕН МАДОНА-ПРОВОКАЦИЈА, ЕРОТИКА, СЕКСУАЛНОСТ
2. СEКСУAЛНA ПOMAГAЛA У СЛУЖБИ СEКСУAЛНOГ ЗДРAВЉA

Предавања су aкрeдитoвaна зa лeкaрe и стoмaтoлoгe и нoсе по 2 бoдa зa слушaoцe.

Детаљније…


19.4.2019 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

СЕКСУАЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ

Симпозијум је акредитован (А-1-780/19) за лекаре, стоматологе, фармацеуте и здравствене техничаре и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2018.

26.10.2018 – НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР, Нови Сад

ПРОГРАМ ОД 12 ТАЧАКА

Семинар је акредитован (А-1-1782/18) за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, здравствене техничаре, психологе и психотерапеуте и носи 6 бодова за полазнике.

Детаљније…


20.4.2018 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ СЕКСУАЛНИХ ДИСФУНКЦИЈА

Симпозијум је акредитован (А-1-1096/18) за лекаре, стоматологе, фармацеуте и здравствене техничаре и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…


13.4.2018 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП СЕКСУАЛНИМ ДИСФУНКЦИЈАМА

Симпозијум је акредитован (А-1-1095/18) за лекаре и здравствене техничаре и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…


АРХИВА АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ 2017.

24.11.2017 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Сад

УТИЦАЈ СЕКСУАЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ

Симпозијум је акредитован (А-1-1715/17) за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…


28.9.2017 – НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ, Нови Бечеј

СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА КОД ЖЕНА И МУШКАРАЦА, УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ

Симпозијум је акредитован (А-1-1717/17) и носи 4 бода за полазнике.

Детаљније…