Stomatološka sekcija – Aktuelno

 3-4.9.2021- ONLAJN

11. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE
3. i 4. Septembar 2021. godine ONLINE
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine

Akreditacija: B-1486/20-II
Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE
Organizator: STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV SLD-a.

Broj bodova:
15 – bodova za predavače po pozivu,
13 – bodova za usmene prezentacije,
11 – bodova za poster prezentacije,
10 – bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem onlajn predavanja po pozivu i onlajn prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), a sažeci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku radova Jedanaestog međunarodnog kongresa sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za onlajn prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 1.04.2021., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:

Za 11. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Vase Stajića 9
E-mail: dlvsldnovisad@gmail.com, ussiedi@ussiedi.com

ZA AUTORE: Uputstvo za autore možete preuzeti OVDE

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 29.08.2021. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.
Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
1. do 01.08.2021. god. ……………………………3.000,00 RSD
2. od 01.08.2021. do 15.08.2021. god. ……….3.500,00 RSD
3. posle 15.08.2021. god. ………………………..4.000,00 RSD

Popusti:
– Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacije su gratis)
– Za studente, stažere i nezaposlene, prisustva predavanjima su besplatna
Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.dlv.org.rs

Prijava učešća vrši se slanjem skenirane uplatnice na e-mail: venera09@mts.rs, najkasnije do 02.09.2021.
Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.
Nakon dostavljene potvrde o uplati, poslaćemo Vam na e-mail uputstvo za instaliranje ZOOM aplikacije, a link preko kog se pristupa predavanjima dobićete blagovremeno za svaki dan kongresa.
Sertifikat o učešću dobijate naknadno na e-mail adresu ili PTT, kurirskom službom.
Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.dlv.org.rs
Tehnička podrška +38163504559 ili na venera09@mts.rs
Tel 1: 063/421 300;
Tel 2: 021/421 896

Predsednik Organizacionog Odbora
Dr Zoran Marjanović

April 2021. godine, NOVI SAD