Stomatološka sekcija – Aktuelno

11.1.2020 – Novi Sad

Poštovana koleginice, kolega,

Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu i Stručni sastanak Stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u subotu, 11. januara 2020. godine u Novom Sadu, u prostorijama Društva lekara Vojvodine SLD (Vase Stajića 9), s početkom u 11,00 časova.
Sednica Predsedništva održaće se istoga dana u 10,30 časova.

D N E V N I R E D:

I GODIŠNJA SKUPŠTINA:

– Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2019. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Časopis Stomatološki informator
– Plan rada za 2020. godinu

II STRUČNI DEO:

MULTIMODALNO LEČENJE HRONIČNOG BOLA U REUMATOLOGIJI (A-1-1096/19)
Prof. dr Ksenija Bošković
Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

Predavanje nosi 2 boda za slušaoce (akreditovano je za stomatologe, lekare i farmaceute), a s obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, OBAVEZNA je prijava učešća na sastanku, Stručnoj službi DLV-SLD na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.
Napominjemo da je neophodno da izmirite članarinu za 2019. godinu, ukoliko to niste učinili,u iznosu 3.600,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).
Isto tako Vas molimo da, radi brže i efikasnije komunikacije, dostavite Stručnoj službi DLV-SLD svoju e-mail adresu.

S poštovanjem,
Predsednik Stomatološke sekcije DLV-SLD
Dr ZORAN MARJANOVIĆ