Sekcija za humanost, umetnost i kulturu


Predsednik sekcije

Prim. dr VLADIMIR JOKANOVIĆ


POGLEDAJTE AKTIVNOSTI SEKCIJE U NAJAVI POGLEDAJTE ARHIVU AKTIVNOSTI SEKCIJE

VIŠE O SEKCIJI

ISTORIJAT UMETNIČKE SEKCIJE SLD-DLV

Godine 1992. je po inicijativi Vladimira Jokanovića osnovana Umetnička sekcija Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine.
Kako do tada Umetnička sekcija nije organizovano funkcionisala nigde u Srbiji, time ni u Vojvodini, niti u Beogradu,novoosnovana Sekcija je bila jedinstvena Sekcija za umetnost lekara Srbije.U Novom Sadu je i do tog vremena pri DLV postojao i delovao veoma kvalitetan tamburaški orkestar, pod rukovodstvom Svetolika Avramova, koji se odmah priključio Sekciji.
Sekcija je odmah oformila i nadalje održala trisastavna dela: likovni, muzički i literalni.
Prva likovna izložba održana je oktobra1992. u Salonu galerije Ogranka SANU u Novom Sadu. Od tada održava se svake godine, više puta i dva do tri puta godišnje, prerastajući u „Annale medici pro arte“ likovnih umetnika lekara i drugih zdravstvenih radnika Srbije, koje se redovno organizuje u Novom Sadu, na istom mestu, u kultnom prostoru likovne Galerije SANU, a sve do pre par godina i u Galeriji Ruskog doma u Beogradu. Organizovane su izložbe i u Subotici, Somboru, Vršcu, Šapcu i drugim mestima širom Vojvodine.
Bilo je i više nastupa lekara književnika, među kojima su se isticali Stojan Berber, Pavle Kovačević, Jovan Striković, Vera Jerant-Patić, Vladimir Jokanović, Vuk Stambolović i mnogi drugi. Izdata je i Antologija lekara pesnika Srbije.
Treba svakako istaći doprinos uvaženih članova muzičkog dela Sekcije, posebno Zdenke Milosavljević i Rajka Jovića, kao i ansambla kojem pripadaju, u višestruko organizavanim humanitarnim koncertima za prikupljanje sredstava za lečenje obolelih od malignoma grla.
Sekcija je praktično delovala na teritoriji cele Srbije. Najaktivnija je bila likovna grupa, zatim tamburaški, a svakako i zabavni orkestar SLD-DLV, koji je imao zapažene nastupe u Somboru, Novom Sadu i Beogradu.
Prvi predsednik Sekcije bio je njen osnivač, i do današnjeg vremena Njena duša i srce, spiritus movens, Vladimir Jokanović. Rukovodio je njome do 2006. uz izuzetno veliku pomoć Dušana Laloševića, koji je tada izabran za njenog sledećeg Predsednika.
Od 2008.do današnjih dana Predsednik sekcije je Milorad Žikić, koji sa uspehom realizuje njene programe. Likovne izložbe se redovno održavaju, a već je programirano i XXII Annale medici pro arte za oktobar 2014.
Sekcija je bila inicijator izrade i postavljanja spomen bista, pisanja i objavljivanja monografija posvećenim mnogim zaslužnim lekarima, koji su ostavili dubokog traga u razvoju medicinske misli i prakse na ovim širokim vojvođanskim prostorima, pronoseći ih i daleko izvan njenih granica.
Bila je organizator i promotor akreditovanog edukativnog Simpozijuma: „Kulturološki i medicinski, psihološki i sociološki aspekti komunikacije u savremenom svetu“, čije se održavanje pored prošlogodišnjeg u Sremskim Karlovcima, planira i tokom ove godine u Vrbasu i Kragujevcu.
Izdata je i knjiga – monografija: „Srpski lekari umetnici“, a u toku je priprema za objavljivanje kapitalnog dela enciklopedijskog formata „Zdravstveni radnici u likovnoj umetnosti Srbije“, priređivača i autora više knjiga i tekstova iz oblasti likovne umetnosti, beogradske slikarke i publiciste Vesne Majher.
Mnogi članovi Sekcije su za svoje pregalaštvo nagrađivani od strane SLD i SLD-DLV. Nažalost, sve Njene aktivnosti zasnivaju se na entuzijazmu, a bez obezbeđenih sredstava aktivnosti nisu praćene adekvatnim pratećim pisanim materijalima kao knjigama, katalozima, brošurama, plakatima i drugim.

Akademik prim. dr Vladimir Jokanović
Prof. dr Milorad Žikić