Sekcija za humanost, umetnost i kulturu – Aktuelno

22.10.2019 – Novi Sad

 

U POVODU 100 GODIŠNJICE DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE
“MEDICI PRO ARTE”
XXVIII anale

OTVARANJE 22.10.2019. U 18 časova
GALERIJA OGRANKA SANU
Pašićeva 6

 

PREUZMITE PROGRAM OVDE