Urološka sekcija – Aktuelno

20.12.2019 – Novi Sad

Sastanak Sekcije za urologiju DLV-SLD održaće se u petak 20.12.2019.g. u Novom Sadu, restoran Piknik na Ribarcu, sa početkom u 14 h. Mole se svi učesnici i gosti sekcije da dođu u 13:30h.

Dnevni red:

1. Patohistološka diferencijacija površnog i infiltrativnog karcinoma mokraćne bešike – Doc. dr Jelena Ilić-Sabo

2. Hemioterapija infiltrativnog i metastatskog karcinoma mokraćne bešike – Ass. dr Gorana Matovina – Brko

3. Hirurško lečenje infiltrativnog karcinoma mokraćne bešike – Ass. dr Senjin Đozić

4. Imunoterapija metastatskog karcinoma mokraćne bešike – Doc. dr Lazar Popović

5. Radiološka dijagnostika karcinoma mokraćne bešike – dr sci. med. Tijana Mrđanin

6. Razno.

Pozivamo Vas da podržite održavanje sastanka sekcije za urologiju DLV-SLD i uzmete učešće u njenom radu prezentacijom preparata iz urološkog port-folija ili štandom.

Predsednik Sekcije za urologiju DLV-SLD
Prof. dr Vuk Sekulić