Претплата на Медицински преглед 2019.

На Годишњој скупштини Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва која је одржана 13.3.2019. године у Новом Саду једногласно је донета

О Д Л У К А

  • Да износ годишње претплате на часопис „Медицински преглед“ за појединце који су чланови ДЛВ-СЛД за 2019. годину буде 3.000,00 динара
  • Да износ годишње претплате на часопис „Медицински преглед“ за појединце који нису чланови ДЛВ-СЛД за 2019. годину буде 4.000,00 динара
  • Да износ годишње претплате на часопис „Медицински преглед“ за појединце ван Србије за 2019. годину буде динарска противвредност 60 Еура
  • Да износ годишње претплате на часопис „Медицински преглед“ за установе за 2019. годину буде 8.000,00 динара (+ПДВ)
  • Да износ годишње претплате на часопис „Медицински преглед“ за установе из иностранства за 2019. годину буде противвредност 150 еура (+ПДВ)

Претплата се уплаћује лично, путем уплате на текући рачун Друштва или путем обуставе од зарада запослених у здравственим установама, уз достављање списка претплатника Стручној служби ДЛВ-СЛД.

Претплату на часопис „Медицински преглед“  уплатити на жиро рачун 340-1861-70.

За установе, претплата се уплаћује на основу издатог рачуна од Стручне службе ДЛВ-СЛД.

ПРЕУЗМИТЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ДЕВИЗНО ПЛАЋАЊЕ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОДЛУКУ О ПРЕТПЛАТИ ЗА 2019. ГОДИНУ