Пријављивање учешћа KME

 

Пријављивање учешћа на стручним састанцима и курсевима обавља преко е-маил адресе: kmedlvns@gmail.com