Prijavljivanje učešća KME

 

Prijavljivanje učešća na stručnim sastancima i kursevima obavlja preko e-mail adrese: kmedlvns@gmail.com