Примаријати

КОМИСИЈА


 

 

Председник комисије
Проф. Др Александра Новаков Микић

 

 


 

 

Прим. Мр СЦ. Мед. Владислава Стејин

 

 

 


 

Прим. Др СЦ. Мед. Миливоје Вуковић

 

 


 Преузмите правилник


АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ЗАХТЕВ, У ИЗНОСУ ОД 300,00 ДИНАРА

ПЛАЋА СЕ НА РАЧУН БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БР. РАЧУНА : 840-742-221-843-57

ПОЗИВ НА БР. 97   50-016